Hans Smelt

Smelt vastgoedmanagement bv

Toekomstbestendig | Continuïteit exploitatie | Leegstand voorkomen

Smelt vastgoedmanagement ontleent zijn bestaansrecht aan het leveren van vastgoed met een blijvende vastgoedprestatie. Concreet helpt Smelt Vastgoedmanagement opdrachtgevers (vastgoedeigenaren) om leegstand van gebouwen te voorkomen. Dit wordt bereikt door focus op een continue vastgoedexploitatie waarmee toekomstbestendigheid wordt verkregen. Het bureau kan daardoor aantoonbaar het rendement verhogen van bestaand vastgoed of van te ontwikkelen vastgoed.

Bij dat proces is zowel aandacht voor de ‘harde’ economische kant als voor de ‘zachte’ kant, de beleving van gebouwen. De werkmethodiek van het bureau is uitontwikkeld binnen de studie master real estate, welke in 2014 is afgesloten.

Smelt vastgoedmanagement is hoofdzakelijk werkzaam voor zorgaanbieders, woningcorporaties en overheden.

De ondernemersfabriek Hoogeveen is behulpzaam bij het realiseren van groei en de verdere professionalisering van de marketing.