Miranda de Groot

Energique Ondernemers

Een burn out kost een organisatie €118.000 en de medewerker is dan gemiddeld 242 dagen ziek thuis.

Een burn out kost een organisatie €118.000 en de medewerker is dan gemiddeld 242 dagen ziek thuis. Serieuze cijfers die meteen de noodzaak aangeven om preventie hoog op de agenda te zetten.

Mijn naam is Miranda de Groot en met mijn bedrijf Energique ondernemers richt ik mij op stress- en verzuimpreventie. Door stresscounseling in te zetten als preventief middel tegen ziekteverzuim beïnvloed ik de hoge kosten waar organisaties mee te maken hebben.

Ik bied maatwerk aan de medewerkers om beter te leren omgaan met de stress in hun leven wat zorgt voor een gezondere werksituatie en uitval helpt voorkomen.

Energique ondernemers onderscheidt zich door zich te richten op de drie pijlers: werknemer, werkgever en het team. Door stress meer bespreekbaar te maken, van elkaar te horen waar behoeftes liggen en naar elkaar toe te bewegen, ontstaat er ruimte om oplossingen te zoeken.
Ik gun het iedereen om binnen zijn eigen mogelijkheden op een zo ontspannen manier aan het werk te zijn.

Energique ondernemers is ontstaan vanuit eigen ervaringen. Stress is altijd de rode draad in mijn leven geweest. Ook ík ben gevoelig voor stress en moet hierin altijd alert zijn. Maar doordat ik hier op de juiste manier mee heb leren omgaan is het nu niet meer zo’n issue.

En dat gun ik anderen ook!

Ik heb me bij de Ondernemersfabriek Drenthe aangesloten omdat ik als jong bedrijf me wil omgeven met mensen die het pad al eens hebben bewandeld. Om te mogen leren van elkaar en elkaar te motiveren en te inspireren. En om op die manier te mogen blijven groeien als mens en als ondernemer.